ORDERS

Company Schavemaker Invest

Orders implemented by Schavemaker Invest Sp. z o. o. in the framework of the "expansion of the intermodal container terminal in Kąty Wrocławskie" investment

ORDERING PROCEDURE APPLICABLE IN THE FRAMEWORK OF THE "EXPANSION OF THE INTERMODAL CONTAINER TERMINAL IN KĄTY WROCŁAWSKIE" INVESTMENT

Download File

ORDERS WITH A VALUE UP TO PLN 50 000 NET (INCLUSIVE)

Open the list

  Brak wyników.

ORDERS WITH A VALUE EXCEEDING PLN 50 000 NET

Open the list

 • Zapytanie ofertowe dot. Opracowania części finansowo-ekonomicznej studium wykonalnosci dla projektu pn. Rozbudowa Intermodalnego Terminalu Kontenerowego w Kątach Wrocławskich"

  Read More

 • ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. PEŁNIENIA FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTYCYJNEGO NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI W ZAKRESIE INWESTYCJI „ROZBUDOWA INTERMODALNEGO TERMINALU KONTENEROWEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH"

  Read More

 • ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. BUDOWY HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNO-BIUROWYM

  Read More

 • ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE INWESTYCJI „ROZBUDOWA INTERMODALNEGO TERMINALU KONTENEROWEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH”

  Read More