ZAMÓWIENIA

SPÓŁKA Schavemaker Invest

Zamówienia realizowane przez Schavemaker Invest sp.z o.o w ramach inwestycji pn.”rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w Kątach Wrocławskich”

PROCEDURA DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ OBOWIĄZUJĄCA W RAMACH INWESTYCJI PN. "ROZBUDOWA INTERMODALNEGO TERMINALU KONTENEROWEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH"

Pobierz Plik

ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI DO 50 TYS. PLN NETTO (WŁĄCZNIE)

Rozwiń listę

  Brak wyników.

ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI POWYŻEJ 50 TYS. PLN NETTO

Rozwiń listę

 • Zapytanie ofertowe dot. Opracowania części finansowo-ekonomicznej studium wykonalnosci dla projektu pn. Rozbudowa Intermodalnego Terminalu Kontenerowego w Kątach Wrocławskich"

  Czytaj więcej

 • ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. PEŁNIENIA FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTYCYJNEGO NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI W ZAKRESIE INWESTYCJI „ROZBUDOWA INTERMODALNEGO TERMINALU KONTENEROWEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH"

  Czytaj więcej

 • ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. BUDOWY HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNO-BIUROWYM

  Czytaj więcej

 • ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE INWESTYCJI „ROZBUDOWA INTERMODALNEGO TERMINALU KONTENEROWEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH”

  Czytaj więcej