KONTAKT

ADRES SIEDZIBY:

SCHAVEMAKER INVEST SP. Z O.O.
ul. Fabryczna 1
55-080 Kąty Wrocławskie

NIP: 896-137-32-90
REGON: 933013339
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000214723
Kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN w całości opłacony

ADRES KORESPONDENCYJNY:

SCHAVEMAKER INVEST SP. Z O. O.
ul. Błękitna 1
55-040 Bielany Wrocławskie

TERMINAL KONTENEROWY

SCHAVEMAKER INVEST SP. Z O. O.
ul. Fabryczna 1
55-080 Kąty Wrocławskie

tel. +48 577 881 771
e-mail: terminal-katy@schavemaker.com

PRZETARGI

e-mail: przetargi@schavemaker.com

KADRY

tel. +48 71 721 31 51
e-mail: kadry@schavemaker.com

06.

Nasza Lokalizacja