TERMINAL KONTENEROWY W KĄTACH WROCŁAWSKICH 

 


ŚWIETNA LOKALIZACJA 
- Terminal jest położony zaledwie 1km od autostrady A4, w bezpośrednim sąsiedztwie największych dolnośląskich stref ekonomicznych (Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Wrocław-Kobierzyce), co umożliwia szybko transport kontenerów, a tym samym zawartych w nich towarów i materiałów "od" oraz "do" podmiotów zlokalizowanych w ninejszych strefach ekonomicznych oraz każdym innym miejscu w regionie.
 


OGÓLNODOSTĘPNY - Spółka Schavemaker Invest jest podmiotem niezależnym - nie jest powiązana z żadnym przewoźnikiem kolejowym, co stanowi gwarancję pełnej neutralności terminala w stosunku do wszystkich przedsiębiorstw zajmujących się transportem kolejowym w kraju i zagranicą.

NOWOCZESNY - zakupiono najnowocześniejsze dostępne na rynku urządzenia do transportu kontenerów oraz wdrożono system informatyczny zapewniający sprawną realizację usług przeładunkowych.

BEZPIECZNY - monitoring oraz stała ochrona fizyczna Terminalu to gwarancja bezpieczeństwa dla ładunków przewożonych w kontenerach, w tym przeładowywanych oraz składowanych na jego obszarze.

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA - Terminal oprócz usług w zakresie przeładunku kontenerów w swojej ofercie posiada szeroki pakiet usług dodatkowych m.in. w zakresie składowania kontenerów, w tym kontenerów chłodniczych (przyłącza do prądu dla kontenerów typu reefer), czyszczenia i mycia kontenerów oraz napraw

PARTNERSTWO - Spółka nie tylko dba o poprawne relacje z kontrahentami, ale również wspiera partnerów udzielając im konsultacji logistycznych w ramach realizowanego przez nich łańcuchu dostaw 
 
 


STANDARDOWE WARUNKI TERMINAL SCHAVEMAKER


REGULAMIN OPERACJI TERMINALOWYCH


REGULAMIN EFAKTURA SCHAVEMAKER INVEST


Zapytanie ofertowe na "Opracowanie części finansowo-ekonomicznej studium wykonalnosci dla projektu pn. "Rozbudowa Intermodalnego Terminalu Kontenerowego w Kątach Wrocławskich"

2017-06-26

 

Numer referencyjny: SW-1/2017/TK

Termin składania ofert: do 04.07.2017 r. godz. 10.00


 

Usługa ważenia kontenerów według wytycznych konwencji Solas już dostępna na naszym Terminalu!

2016-07-29

___