PROJEKT UNIJNY

Spółka Schavemaker Invest - Projekty unijne

WE WRZEŚNIU 2015 R. ZOSTAŁ ODDANY DO UŻYTKOWANIA 
TERMINAL KONTENEROWY W KĄTACH WROCŁAWSKICH

Spółka Schavemaker Invest w sierpniu 2015 r. zakończyła inwestycję realizowaną na obszarze Terminala Kontenerowego w Kątach Wrocławskich. Dzięki przeprowadzonemu przedsięwzięciu na mapie Dolnego Śląska pojawił się nowoczesny i bardzo dobrze zlokalizowany lądowy terminal kontenerowy. Spedytorzy i przewoźnicy kolejowi już dziś mają do swojej dyspozycji przestrzenny i dobrze wyposażony punkt przeładunkowy, świadczący wysokiej jakości usługi 
w zakresie wyładunku, załadunku i składowania kontenerów oraz obsługi formalnej przybywających i wyjeżdżających pociągów.

Inwestycja była współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działania 7.4 Transport intermodalny (www.pois.2007-2013.gov.pl).
Przedsięwzięcie było realizowane w ramach projektu pn. „Budowa ogólnodostępnego, Intermodalnego Terminala Kontenerowego wraz z infrastrukturą w Kątach Wrocławskich”.

Wartość projektu: 44 516 391,70 PLN 
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 11 585 966,24 PLN

Inwestycja obejmowała budowę budynku administracyjno-socjalnego, utwardzonego placu do składowania kontenerów, w tym do przechowywania kontenerów zawierających materiały niebezpieczne, dróg i miejsc parkingowych, bocznicy kolejowej oraz sieci kanalizacyjnej, elektrycznej i teletechnicznej. Zakupione zostały również urządzenia do transportu kontenerów – dwa nowe reachstackery o udźwigu 45 t oraz suwnica RTG o udźwigu 45 t. Terminal został również wyposażony w nowy system do monitoringu i obsługi bram wjazdowych.

Po zakończonej budowie powierzchnia operacyjna Terminalu w Kątach Wrocławskich wynosi ok. 5 ha, natomiast powierzchnia składowa: 2700 TEU. Do dyspozycji przewoźników kolejowych pozostaje nowa bocznica kolejowa składająca się z dwóch torów o łącznej długości użytecznej 764,5 m. Terminal jest chroniony fizycznie oraz monitorowany 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zarządzanie terminalem jest wspomagane przez nowoczesny system informatyczny, umożliwiający elektroniczną wymianę danych EDI (ang. Electronic Data Interchange) oraz radiowe przesyłanie danych RFID (ang. radio – frequency identification).

Więcej informacji na stronie : www.pois.gov.pl