ZAMÓWIENIA

SPÓŁKA Schavemaker Invest

Zamówienia realizowane przez Schavemaker Invest sp.z o.o w ramach inwestycji pn.”rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w Kątach Wrocławskich”

PROCEDURA DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ OBOWIĄZUJĄCA W RAMACH INWESTYCJI PN. "ROZBUDOWA INTERMODALNEGO TERMINALU KONTENEROWEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH"

Pobierz Plik

ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI DO 50 TYS. PLN NETTO (WŁĄCZNIE)

Rozwiń listę

  • Zapytanie ofertowe na "Opracowanie operatu szacunkowego nieruchomości"

    Czytaj więcej

ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI POWYŻEJ 50 TYS. PLN NETTO

Rozwiń listę

  • Zapytanie ofertowe dot. Opracowania części finansowo-ekonomicznej studium wykonalnosci dla projektu pn. Rozbudowa Intermodalnego Terminalu Kontenerowego w Kątach Wrocławskich"

    Czytaj więcej