CEF 2021-2027

PEŁNIENIE KOMPLEKSOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROZBUDOWĄ BOCZNICY TERMINALA KONTENEROWEGO ETAP II -POWTÓRZONY POSTĘPOWANIE NR 2/N/2023

Czytaj więcej

PEŁNIENIE KOMPLEKSOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROZBUDOWĄ BOCZNICY TERMINALA KONTENEROWEGO ETAP II - POSTĘPOWANIE NR 1/N/2023

Czytaj więcej

PODPISANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE

W dniu 14.10.2022r. podpisana została umowa o dofinansowanie projekt pt. Rozbudowa i zmiana modelu pracy na Intermodalnym węźle transportowym w Kątach Wrocławskich znajdującego się na korytarzach: Morze Północne – Bałtyk i Bałtyk – Adriatyk. (“Expansion of modal shift on Intermodal Transport hub Katy Wroclawskie at North Sea - Baltic and Baltic – Adriatic Corridor") . Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach  Instrumentu “Łącząc Europę” na lata 2021 – 2027.

Czytaj więcej

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ DLA PROJEKTU_21-PL-TG-EMSIT


Czytaj więcej

ROZBUDOWA BOCZNICY TERMINALA KONTENEROWEGO -ETAP II - POSTĘPOWANIE NR 1/R/2023

Czytaj więcej