DOKUMENTY

SPÓŁKA Schavemaker Invest

Standardowe Warunki Usług Terminalowych - ważny od 01-01-2020

Pobierz Plik

Regulamin Obiektu Infrastruktury Usługowej - ważny od 01-01-2020

Pobierz Plik

Regulamin Pracy Bocznicy Kolejowej

Pobierz Plik

Regulamin eFaktura Schavemaker Invest

Pobierz Plik

Statut Obiektu Infrastruktury Usługowej

Pobierz Plik

Informacja o Przetwarzaniu Danych Osobowych

Pobierz Plik

Regulamin Obiektu Infrastruktury Usługowej - ważny do 31-12-2019

Pobierz Plik

Regulamin Operacji Terminalowych - ważny do 31.12.2019

Pobierz Plik

Standardowe Warunki Usług Terminalowych - ważny do 31.12.2019

Pobierz Plik