DOKUMENTY

SPÓŁKA Schavemaker Invest

Standardowe Warunki Usług Terminalowych - ważny od 01-01-2020

Pobierz Plik

Informacja o Przetwarzaniu Danych Osobowych

Pobierz Plik

STANDARD TERMS FOR TERMINAL SERVICES – valid from 01-01-2020

Pobierz Plik

Regulamin eFaktura Schavemaker Invest

Pobierz Plik

Rules on issuance of invoices in an electronic form at Schavemaker Invest

Pobierz Plik

Regulamin Obiektu Infrastruktury Usługowej - ważny od 01-01-2021

Pobierz Plik

Regulations of Service infrastructure facility - valid from 01.01.2021 ENG

Pobierz Plik

Statut Obiektu Infrastruktury Usługowej

Pobierz Plik

Regulamin Pracy Bocznicy Kolejowej

Pobierz Plik

Regulamin Obiektu Infrastruktury Usługowej - ważny od 01-01-2023

Pobierz Plik

Regulations of Service infrastructure facility - valid from 01.01.2023 ENG

Pobierz Plik