DOCUMENTS

Gesellschaft Schavemaker Invest

Standardowe Warunki Usług Terminalowych - ważny od 01-01-2020

Download-Datei

Regulamin Pracy Bocznicy Kolejowej

Download-Datei

Informacja o Przetwarzaniu Danych Osobowych

Download-Datei

Regulamin Operacji Terminalowych - ważny do 31.12.2019

Download-Datei

Standardowe Warunki Usług Terminalowych - ważny do 31.12.2019

Download-Datei

STANDARD TERMS FOR TERMINAL SERVICES – valid from 01-01-2020

Download-Datei

Regulamin eFaktura Schavemaker Invest

Download-Datei

Rules on issuance of invoices in an electronic form at Schavemaker Invest

Download-Datei

Regulamin Obiektu Infrastruktury Usługowej - ważny do 31-12-2020

Download-Datei

Regulations of Service infrastructure facility - valid till 31.12.2020 ENG

Download-Datei

Regulamin Obiektu Infrastruktury Usługowej - ważny od 01-01-2021

Download-Datei

Regulations of Service infrastructure facility - valid from 01.01.2021 ENG

Download-Datei

Statut Obiektu Infrastruktury Usługowej

Download-Datei